Lĩnh vực Hoạt động

2009 Tỷ VND
Doanh thu 2017
152
Dự án đã triển khai
613
Nhân sự công ty

Tầm nhìn Sứ mệnh

Lễ khởi công nút giao thông Nam cầu Bính trị giá gần 1.500 tỷ đồng

03/09/2018

Sáng ngày 2/9, UBND TP Hải Phòng và công ty cổ phần Đạt Phương cùng liên danh các nhà thầu t...

Xem thêm

Hoàn thành công trình Nút giao Trường Hải

30/11/2018

Vào 20/11 vừa qua, Công ty cổ phần Đạt Phươn...

Xem thêm

Điều chỉnh tăng vốn góp và cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp vào Công ty cổ phần 30-4 Quảng Ngãi.

09/10/2018

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNGCông ty cổ phần Đạt Phương (DPG) côn...

Xem thêm

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

03/12/2018

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Xem thêm

Đạt Phương cùng liên danh trúng gói thầu xây dựng Nút giao Nam cầu Bính

31/08/2018

 Ngày 29/8/2018, Công ty cổ phần Đạt Phương cùng liên danh trúng gói thầu số 07: Xây dựng lắp đặt...

Xem thêm

Hoàn thành công trình Nút giao Trường Hải

30/11/2018

Vào 20/11 vừa qua, Công ty cổ phần Đạt Phươn...

Xem thêm

Đối tác