Tuyển dụng thanh tra an toàn lao động

Tuyển dụng thanh tra an toàn lao động

- Vị trí                        : Thanh tra an toàn
- Số lượng cần tuyển  : 01 người
- Mô tả công việc        : Sẽ mô tả cụ thể khi phỏng vấn trực tiếp.
- Số năm kinh nghiệm : Trên 5 năm

Kế toán trưởng phụ trách công tác Tài chính - kế toán, hành chính

Kế toán trưởng phụ trách công tác Tài chính - kế toán, hành chính

- Vị trí                        : Kế toán trưởng Phụ trách công tác Tài chính - kế toán, hành chính
- Số lượng cần tuyển  : 01 người
- Mô tả công việc        : Sẽ mô tả cụ thể khi phỏng vấn trực tiếp.
- Nơi làm việc             : Tp. Hội An - tỉnh Quảng Nam
 

Kỹ sư xây dựng dân dụng - kỹ sư cơ điện dân dụng

Kỹ sư xây dựng dân dụng - kỹ sư cơ điện dân dụng

Nghề nghiệp                : Kỹ sư xây dựng dân dụng
Số lượng cần tuyền    : 02 người
Mô tả công việc            : Sẽ mô tả cụ thể khi phỏng vấn trực tiếp.
Nghề nghiệp                : Kỹ sư cơ điện dân dụng
Số lượng cần tuyền    : 01 người
Mô tả công việc            : Sẽ mô tả cụ thể khi phỏng vấn trực tiếp.
 

Công nhân cơ giới kỹ thuật xây dựng CTGT (hết hạn)

Công nhân cơ giới kỹ thuật xây dựng CTGT (hết hạn)

+ Thợ lái cẩu, máy khoan cọc nhồi: 10 người
+ Thợ vận hành máy làm đất ( Lu, xúc, ủi, đào): 30 người
+ Thợ sửa chữa ô tô, máy khoan hầm, máy xây dựng: 10 người
+ Thợ khoan hầm: 30 người
+ Thợ điện: 20 người
+ Công nhân lắp ráp cầu ( kích kéo): 20 người
+ Công nhân sắt hàn: 30 người
 

Kỹ sư máy xây dựng (hết hạn)

Kỹ sư máy xây dựng (hết hạn)

Nghề nghiệp                : Nhân viên thiết bị
Số lượng cần tuyền    : 03
Mô tả công việc            : Sẽ mô tả cụ thể khi phỏng vấn trực tiếp.

Kỹ sư xây dựng thủy điện, khai thác hầm lò (hết hạn)

Kỹ sư xây dựng thủy điện, khai thác hầm lò (hết hạn)

Nghề nghiệp                : Kỹ sư xây dựng thủy điện, khai thác hầm lò;
Số lượng cần tuyển    : 06
Mô tả công việc           : Sẽ mô tả cụ thể khi phỏng vấn trực tiếp.
 

Kỹ sư máy xây dựng (hết hạn)

Kỹ sư máy xây dựng (hết hạn)

Nghề nghiệp : Nhân viên thiết bị

Số lượng cần tuyền : 02

Mô tả công việc : Sẽ mô tả cụ thể khi phỏng vấn trực tiếp.