Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty CP Đạt Phương xin trân thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009, quý cổ đông xem thông tin chi tiết file đính kèm.
Trân trọng,
 
Công ty CP Đạt Phương

 File đính kèm: 

Bài viết liên quan