Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty CP Đạt Phương xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo  về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, được tổ chức vào ngày 18/04/2010.
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Công ty cổ phần Đạt Phương hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Hội nghị.
Trân trọng,
 
Công ty CP Đạt Phương
 
Tài liệu đính kèm:
Bài viết liên quan