Dự án Thủy điện sông Bung 6

Tên dự án: Thủy điện Sông Bung 6

Địa điểm xây dựng: Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam

Tổng công suất phát điện: 29MW

Tổng mức đầu tư: 674 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đạt Phương tham gia với tư cách vừa là nhà đầu tư vừa là nhà thầu thi công, các hạng mục công trình Đạt Phương tham gia thi công:

·                     Tuyến áp lực: đập dâng; đập tràn; cống dẫn dòng - Đập tràn; cống xả cát;

·                     Tuyến năng lượng: cửa lấy nước - nhà máy - kênh xả; trạm phân phối điện;

·                     Công trình tạm phục vụ thi công

·                     Công trình liên quan khác: nhà quản lý vận hành; đường vận hành; đường điện tải 110KV

       Thủy điện Sông Bung 6 gồm hai tổ máy với tổng công suất 29MW, dự kiến tổ máy thứ 1 sẽ bắt đầu phát điện vào phát điện vào tháng 8/2012 và tổ máy thứ 2 là tháng 10/2012.   

       Dự án thủy điện Sông Bung 6 được UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao về năng lực tổ chức và thi công dự án. Sau khi hòa lưới điện quốc gia công trình sẽ góp phần làm giảm sự thiếu hụt điện năng của lưới điện Quốc gia và giải quyết hàng trăm lao động của địa phương.

(1.Giai đoạn khảo sát)

(2.Giai đoạn thi công hố móng)

(3.Giai đoạn thi của dự án)

(4.Lễ ký hợp đồng thiết bị 01: Thiết bị cơ điện)

(5.Lễ ký hợp đồng thiết bị 02: Thiết bị cơ khí thủy công)

(6.Khu ban điều hành dự án thủy điện Sông Bung 6)

 

Bài viết liên quan