Dự án ĐTXD công trình cải tạo nâng cấp QL8A - tỉnh Hà Tĩnh

Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp QL8A có địa điểm từ Km0+00 thuộc thị xã Hồng Lĩnh (giao với QL1A tại Km482+300) đến Km37+00 thuộc thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.
Quy mô công trình
- Dự án được triển khai ở giai đoạn 1 với 37km, tổng vốn đầu tư 1.176 tỷ đồng chia thành 9 gói thầu. Đạt Phương đảm nhận gói thầu số XL9: Xây dựng các cầu trên tuyến từ Km0+00 đến Km14+397.02 gồm 6 cầu (Đức Thuận; Đò Trai; Đức Trung; Đặng Quang; Cầu Đôi 1; Cầu Đôi 2)
Khối lượng hạng mục công việc do Công ty cổ phần Đạt Phương đảm nhận:
Phần cầu:

 • Các cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng BTCT DƯL.
 • Tải trọng HL – 93;
 • Tần suất thiết kế: P1%
 • Động đất: cấp 7
 • Chiều dài toàn cầu và chiều rộng cầu được thiết kế cụ thể:
 •     Cầu Đức Thuận (Km1+582+48): B = 28.5m; L = 48.15m;
 •     Cầu Đò Trai (Km4+478.00): B = 18.5m; L = 73.2m;
 •     Cầu Đức Trung (Km9+669.43): B = 16m; L = 45.1m;
 •     Cầu Đặng Quang (Km11+879.86): B = 8m (1 đơn nguyên); L = 20.4m;
 •     Cầu Đôi 1 (Km14+26.45): B = 16m; L = 24.1m;
 •     Cầu Đôi 2 (Km14+321.20): B = 16m; L = 33.08m.

Phần đường hai đầu cầu:
Thiết kế đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054:2005), vận tốc thiết kế V = 80km/h;
Thiết kế phù hợp với quy hoạch của địa phương;
Kết cầu mặt đường: có cấu tạo giống trên toàn tuyến.
Giải pháp kết cấu:
Cầu Đức Thuận: được thiết kế gồm 2 nhịp dầm bản BTCT DƯL, L = 21m, với móng mố đặt trên hệ gồm 6 cầu cọc khoan nhồi đường kính D = 1.2m bằng BTCT 30Mpa, chiều dài cọc dự kiến 24m.
Cầu Đò Trai: Cầu gồm 3 nhịp dầm bản BTCT DƯL có chiều dài L= 21. Cầu được thiết kế 2 đơn nguyên độc lập, bề rộng mỗi đơn nguyên là 8m, giữa các đơn nguyên được nối với nhau bằng tấm BTCT. Mố và trụ cầu được thiết kế trên hệ gồm 10 cọc khoan nhồi đường kính D = 1m bằng BTCT 30Mpa, chiều dài cọc dự kiến 22m.
Cầu Đức Trung: Cầu gồm 1 nhịp tiết diện chữ T BTCT DƯL, L = 33m, mặt cắt ngang nhịp gồm 7 dầm chủ đặt cách nhau 2.3m chiều cao dầm chủ h = 1,7m, bê tông dầm chủ 45Mpa. Mố cầu dạng mố tường chữ U bằng BTCT 30Mpa, móng mố đặt trên hệ hồ 36 cọc đòng bằng BTCT 30Mpa, chiều dài cọc dự kiến 28m. 
Cầu Đặng Quang: Cầu gồm 1 nhịp dầm bản BTCT DƯ L, L – 12m, mặt cắt ngang nhịp gồm 8 dầm chủ đặt cách nhau 1m, chiều cao dầm chủ h = 0,5m, bê tông dầm chủ 40Mpa. Mooa cầu dạng mố tường chữ U bằng BTCT 30Mpa, móng mố đặt trên hệ cọc đóng bằng BTCT 30Mpa, chiều dài cọc dự kiến 13m.
Cầu Đôi 1: Cầu gồm 1 nhịp dầm bản BTCT DƯL, L = 18m, mặt ngang nhịp gồm 16 dầm chủ đạt cách nhau 1.0m, chiều cao dầm chủ h = 0.65m, bê tông dầm chủ 40Mpa. Mố cầu dạng mố dẻo bằng BTCT 30Mpa, móng mố đặt trên hệ cọc khoan nhồi, đường kính D = 1.2m bằng BTCT 30Mpa, mỗi mố gồm 4 cọc, chiều dài cọc dự kiến 10m (M1, M2) và 13m (M3).
Cầu đôi 2: Cầu gồm 3 nhịp dầm bản BTCT DƯL, L = 9m, mố cầu dạng mố dẻo bằng BTCT 30Mpa, móng mố trên hệ cọc khoan nhồi đường kính D = 1,2m bằng BTCT 30Mpa, mỗi mố gồm 4 cọc, chiều dài cọc dự kiến 21m.
Một số hình ảnh của công trình: