Chính Phủ hỗ trợ vốn Bến Tre xây 10 cầu

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý hỗ trợ một phần từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch 3 năm 2014- 2016 cho tỉnh Bến Tre để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng 10 cầu trên tuyến ĐT 883 theo hình thức Hợp đồng BT.

Theo đó, mức hỗ trợ cụ thể bằng 70% tổng mức đầu tư của dự án trên cơ sở giá trị kiểm toán sau khi dự án đi vào hoạt động.

Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước 200 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương của kế hoạch năm 2014 cho tỉnh Bến Tre để thanh toán cho Nhà đầu tư sau khi dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Bộ Tài chính bố trí từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho địa phương và từ các nguồn vốn khác của Trung ương trong giai đoạn 2014 - 2016 để hoàn ứng và tiếp tục thanh toán cho dự án theo quy định.

Đối với dự án nâng cấp đường ĐT 884 từ ngã tư Tân Thành đến khu công nghiệp An Hiệp, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Bến Tre phân kỳ, giãn tiến độ đầu tư để tập trung hoàn thành các công trình dở dang, hạn chế tối đa khởi công mới trong điều kiện khả năng cân đối nguồn vốn như hiện nay.

(Ngồn:www.chinhphu.vn)

Bài viết liên quan