Xây dựng cầu Thắm

         1. Vị trí và phạm vi dự án.
         Cầu Thắm, gói thầu B3-14 nằm trên Quốc lộ 10 tại Km 206 + 900 thuộc địa bàn huyện Nga Sơn và huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
         2. Phương án kết cấu.
         Cầu được thiết kế với sơ đồ (5x40+55+90+55+2x40)m, chiều dài cầu tính đến đuôi mố là 488.30 m. Phần cầu dẫn mặt cắt ngang nhịp bố trí 5 dầm Super T  lắp ghép L=38,2m, phần dầm chính dầm hộp liên tục đúc hẫng cân bằng.
Bề rộng toàn cầu  :           Bcầu =12,0 m.
Tải trọng thiết kế :            HL-93, người 3 kN/m2.
Tần suất thiết kế :            P=1%, H1%= 3,75m.
Cấp động đất :                 Cấp VIII,  thang MSK-64
Tĩnh không thông thuyền :    BxH =50x7 m.
         Một số hình ảnh: