Cầu vượt đường sắt - Thanh Hóa

        Dự án nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hóa đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt tại Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 và được triển khai theo hình thức BOT.
Với thiết kế đường gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, rộng 12m và các hạng mục nút giao, đường giao, cầu vượt nút giao; dự án được kỳ vọng không chỉ đảm bảo sự thuận lợi nhất cho giao thông mà còn tạo nên một diện mạo đô thị mới cho thành phố.. Dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo thành tuyến vành đai hoàn chỉnh, sẽ chia sẻ lưu lượng giao thông cho QL1A đoạn qua trung tâm thành phố Thanh Hóa và QL1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa đảm bảo giảm ách tắc giao thông, giảm tiếng ồn, giảm sự ô nhiễm môi trường trong khu vực nội thành thành phố Thanh Hóa, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho việc phát triển thanh phố Thanh Hóa về phía Tây

 • Tên hạng mục công trình: cầu vượt đường sắt Bắc - Nam Km9+906 thuộc dự án đường vành đai phía Tây thành phô Thanh -Hóa;
 • Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý GT II Thanh Hóa
 • Tổ chức tư vấn lập thiết kế BVTC: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Phú;
 • Địa điểm xây dựng: Huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quy mô chất lượng công trình do công ty Cổ phần Đạt Phương thực hiện:

 • Trong giai đoạn 1 thiết kế một đơn nguyên về phía Đông, cầu vượt đường sắt tại Km9+906m, giao vói đường sắt Bắc Nam tại Km 180+074,5;
 • Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL với chiều dài cầu L=364,6m (tính từ đuôi mố); bề rộng cầu B=1 l,5m.
 • Tải trọng thiết kế cầu: HL93; người đi bộ 3xlO"3Mpa;
 • Cấp động đất: Cấp 8-9 (thang MSK-64).
 • Độ dốc dọc tối đa: i=4%; Bán kính cong đứng: R=3000m;
 • Tĩnh không đường sắt: H=6m;
 • Vị trí tim giao tại Km 180+075 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.
 • Góc giao giữa cầu đường bộ với đường sắt là 103°.
 • Khoảng cách tối thiểu từ đỉnh ray tới đáy dầm là 6.00m.
 • Khoảng cách gần nhất từ chân nền đắp đường sắt đến mép thân trụ là 8.8m.

+ Kết cấu phần trên

 • Kết cấu nhịp dầm BTCT DƯL super T căng trước cấp 50MPa, không cắt khấc đầu dầm, chiều dài nhịp dầm L=38,2m, chiều cao dầm h=l,75m. Mỗi dầm bố trí 42 tao cáp DƯL loại 15,2mm theo tiêu chuẩn của ASTM A416 loại Grade 270.
 • Trên 1 nhịp bố trí 02 dầm ngang bằng BTCT cấp.35MPa tại 2 đầu dầm chủ;
 • Bản mặt cầu đổ tại chỗ bằng BTCT cấp 35Mpa.
 • Gối cầu bằng cao su bản thép với kích thước 350x550x84mm, đặt trên đá kê gối bằng vữa không co ngót, dưới đáy dầm bố trí bản thép đệm gối 500x660x30mm.
 • Khe co giãn: Toàn cầu bổ trí 04 khe co giãn kiểu răng lược, vật liệu chèn khe và tiếp giáp với mặt cầu bằng vữa không co ngót cấp 50MPa.
 • Lớp phủ mặt cầu từ trên xuống bao gồm: Bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm; tưới nhựa dính bám 0,5kg/m2; lớp phòng nước dạng dung dịch.

+ Kết cấu phần dưới:

 • Mổ cầu: Mố cầu bằng bê tông cốt thép, kiểu chữ u bằng BTCT cấp 30MPa, trên nền móng cọc khoan nhồi đường kính D=l,2m. Mỗi mố bố trí 5 cọc khoan nhồi bằng BTCT cấp 30MPa chiều dài cọc khoan đối với mố AI là 45,5m, với mố A2 là 39m.
 • Đá kê gối được thiết kế bằng vữa không co ngót

+ Trụ cầu: Trụ cầu có cấu tạo dạng trụ thân đặc bằng BTCT cấp 30MPa, thân trụ mở rộng theo ngang cầu phía xà mũ trụ, bệ trụ trên nền móng cọc khoan nhồi đường kính D=l,2m. Mỗi trụ bố trí 5 cọc khoan nhồi bằng BTCT cấp 30MPa, chiều dài cọc dự kiến của từng trụ cụ thể như sau: Trụ P1 chiều dài cọc 52,5m; Trụ P2 chiều dài cọc 50,5m; Trụ P3 chiều dài cọc 61m; Trụ P4 chiều dài cọc 60m; Trụ P5 chiều dài cọc 40m; Trụ P6 chiều dài cọc 48,5m; Trụ P7 chiều dài cọc 35,5m; Trụ P8 chiều dài cọc 40,5m.

 • Giá trị Hợp Đồng toàn bộ gói thầu :173 tỷ
 • Thời gian thi công từ tháng 11/2014 tới Tháng 2/2017 nhưng nhà thầu Đạt Phương đã thi công vượt mức tiến độ 3 tháng.

Một số hình ảnh về công trình: