Dự án đường Vạn Tường

         Tuyến đường giao thông trục chính  đối nội, đối ngoại như: đường nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường, đường Trì Bình - Dung Quất,  và các hạ tầng kỹ thuật khác tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu trong liên kết vùng giữa KKT Dung Quất với huyện đảo Lý Sơn, tạo động lực phát triển kinh tế biển của tỉnh.

 • Chủ đầu tư: Ban quản lý phát triển khu đô thị Vạn Tường
 • Đơn vị thực hiện: Công ty cồ phần Đạt Phương
 • Phạm vi dự án: Gói thầu số 13 xây dựng  đoạn từ km3+761.12 đến km9+612,94 thuộc dự án có địa điểm thuộc các xã Bình Trị- Bình Hải – Bình Hòa và Bình Sơn – Quảng Ngãi.
 • Giá trị hợp đồng: 90 tỷ
 • Giá trị phần Đạt Phương thực hiện: 90 tỷ
 • Dự án được thực hiện 12/2014 tới 12/2016 sẽ đi vào sử dụng

Quy mô tiêu chuẩn công trình:

 • Tổng chiều dài toàn tuyến :L= 5.851,82m
 • Điểm đầu: km3+ 761,12 – km 9+ 612,94  , điểm cuối : km9+612,94 giao tuyến đường DT621
 • Mặt cắt ngang đoạn tuyến: km3+ 761,12 – km 9+ 612,94  
 • Bề rộng nền đường  B nền = 11.5m, B mặt =7,5m
 • Kết cấu mặt đường: mặt đường mềm cấp cap A1 bằng BT nhựa rải nóng, EYC = 147mpa
 • Thoát nước ngang: khổ cống cầu nhỏ bằng bề rộng nền đường, khổ cầu 10,5m , quy mô công trình vĩnh cửu

Một số hình ảnh

Bài viết liên quan