Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc chuyển giao nhiệm vụ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nồi Rang cho Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An.

Bài viết liên quan