1. Kết quả kinh doanh hợp nhất giảm so với kế hoạch do một số nguyên nhân sau:
     - Lĩnh vực xây lắp một số dự án đã ký kết hợp đồng năm 2018 nhưng do giải phóng mặt bằng chậm nên việc triển khai không đạt như kế hoạch.
     - Lĩnh vực thủy điện: Năm 2018 vùng lưu vực của khu vực thủy điện Sông Bung 6, Sơn Trà bị hạn, dẫn đến kết quả sản xuất, kinh doanh điện của Công ty cổ phần Sông Bung thấp hơn so với năm 2017 là 37 tỷ và Công ty cổ phần 30-4 Quảng Ngãi cũng giảm nhẹ.
     - Lãi nội bộ do Công ty mẹ thi công các công trình cho các công ty con trong năm 2018 (như Sơn Trà, các dự án bất động sản) số tiền: 87,7 tỷ bị loại trừ khi hợp nhất báo cáo tài chính. Đây là khoản lãi tạm thời hoãn lại và sẽ được hoàn nhập toàn bộ hoặc phân bổ dần vào các năm sau: Lãi nội bộ do thi công hạ tầng, nhà ở cho Công ty CP Đạt Phương Hội An sẽ được hoàn nhập ngay khi công ty này ghi nhận kết quả kinh doanh bất động sản; Lãi nội bộ do thi công Thủy điện Sơn Trà sẽ được hoàn nhập dần theo chi phí khấu hao hàng năm của dự án này.
2. Dư nợ vay và lãi vay gia tăng so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân là do:
2.1 Nợ vay dài hạn là khoản vay để đầu tư thủy điện và dự án bất động sản Casamia. Trong đó:
     - Dự án thủy điện Sông Bung 6: 224,7 tỷ
     - Dự án thủy điện Sơn Trà 1A, 1B: 1.400,38 tỷ
     - Dự án bất động sản Casamia: 408 tỷ (gồm cả trái phiếu 128 tỷ)
     Tất cả các khoản nợ này đều nằm trong phương án tài chính của từng dự án đã được lập từ trước khi triển khai và mỗi dự án đều tự cân đối được nguồn thu để đảm bảo cho việc trả nợ gốc và lãi vay đầy đủ đúng hạn mà không làm ảnh hưởng đến dòng tài chính của hoạt động xây lắp.
2.2 Chi phí lãi vay tăng nguyên nhân chủ yếu là do thủy điện Sơn Trà 1A và 1B tháng 9/2018 đi vào phát điện thương mại nên toàn bộ chi phí lãi vay phát sinh cho dự án này từ tháng 9/2018 trở đi không được vốn hóa mà tính vào chi phí tài chính.
     Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ bài viết:

Kiến trúc sư

Hiện nay, Công ty cổ phần Đạt Phương đang triển khai đầu tư lĩnh vực bất động sản, nghỉ dưỡng cao cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự thực hiện lĩnh vực đầu tư, Công ty CP Đạt Phương cần tuyển dụng vị trí Kiến trúc sư như sau.
Xem thêm
18/02/2019

Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Xem thêm
14/02/2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
Xem thêm
30/01/2019

Chia sẻ một số thông tin trong báo cáo tài chính quý 4-2018 vừa được công bố.

DPG xin chia sẻ một số thông tin trong báo cáo tài chính quý 4-2018 vừa được công bố.
Xem thêm
23/01/2019