Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.


Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:
1. Thông báo mời họp
2. Giấy ủy quyền
3. Nội dung chương trình
4. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông
5. Báo cáo của HĐQT
6. Báo cáo của BKS
7. Tờ trình 03 phát hành cổ phiếu tăng vốn
8. Tờ trình 04 chuyển sàn từ Upcom sang niêm yết
9. Tờ trình 05 sửa đổi điều lệ
10. Tờ trình 06 Quy chế nội bộ quản trị
11. Tờ trình 07 bỏ ngành nghề kinh doanh
12. Báo cáo tài chính hợp nhất
13. Báo cáo tài chính Quý 3/2017
14. Dự thảo nghị quyết
15. Phiếu biểu quyết

Chia sẻ bài viết:

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi TPDN-DPG_BOND2017 từ 01/01/2018 đến 31/12/2018

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi TPDN-DPG_BOND2017 từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
Xem thêm
17/01/2019

Khánh thành thủy điện Sơn Trà 1A và 1B

Ngày 4/1, Chủ đầu tư CTCP 30/4 Quảng Ngãi, công ty con của CTCP Đạt Phương cùng các nhà thầu đã khánh thành dự án thủy điện Sơn Trà 1A và Sơn Trà 1B. Đây là 2 nhà máy thủy điện bậc thang trên sông Đăk sê lô, thuộc địa phận hai huyện Sơn Hà và Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.
Xem thêm
05/01/2019

DPG CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ

DPG CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ
Xem thêm
28/12/2018

Công bố thông tin về giao dịch với giá trị trên 10% tông tài sản của công ty tại BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét

Công bố thông tin về giao dịch với giá trị trên 10% tông tài sản của công ty tại BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét
Xem thêm
26/12/2018