Ngày 13/4/2013 vừa qua, Công ty cổ phần Đạt Phương đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2013 tại Trung tâm hội nghị quốc gia. Đại hội đã được tổ chức trong không khí trang trọng, tập trung, trọng tâm và đã đạt được nhiều định hướng chung quan trọng của công ty trong thời gian tới…
Năm 2012 khép lại với bối cảnh của nền kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đã ảnh xấu tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Đứng trước bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, trên cơ sở 11 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp, Hội đồng quản trị của công ty xác định đây chính là cơ hội, thách thức lớn để khẳng định thương hiệu hướng tới sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai.
Với tinh thần đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng đã thảo luận những vấn đề mang tính chiến lược của công ty trong thời gian tới và đã đạt được sự đồng thuận cao của các Cổ đông tham gia dự họp. Hội đồng cũng đã bầu bổ sung hai thành viên mới của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đây sẽ là cơ sở vững chắc giúp Hội đồng quản trị công ty trèo lái con thuyền Đạt Phương vượt qua khó khăn, vươn cao tầm mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

1.Đoàn chủ tịch (kể từ trái qua): Ông Phạm Kim Châu – PTGĐ; ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Văn Phi – Trưởng ban kiểm soát.

2.Ông Lương Minh Tuấn đọc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2012 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2013

3.Đại hội thống nhất bầu bổ sung 2 thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016

4.Hai thành viên của Ban kiểm soát mới: ông Đinh Gia Nội (Kế toán trưởng Cty CP Sông Bung, bên trái) và ông Hà Song Bình (phó phòng QLDA, bên phải)

5.Cổ đông đưa ra câu hỏi và đóng góp ý kiến

6.Hình ảnh tại đại hội

Chia sẻ bài viết:

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - LƯƠNG TUẤN MINH

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Lương Tuấn Minh
Xem thêm
25/03/2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Lương Thị Thanh

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Lương Thị Thanh
Xem thêm
20/03/2019

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Xem thêm
19/03/2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương

DPG công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Đạt Phương về thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các nội dung kèm theo.
Xem thêm
19/03/2019