Ngày 13/4/2013 vừa qua, Công ty cổ phần Đạt Phương đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2013 tại Trung tâm hội nghị quốc gia. Đại hội đã được tổ chức trong không khí trang trọng, tập trung, trọng tâm và đã đạt được nhiều định hướng chung quan trọng của công ty trong thời gian tới…
Năm 2012 khép lại với bối cảnh của nền kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đã ảnh xấu tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Đứng trước bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, trên cơ sở 11 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp, Hội đồng quản trị của công ty xác định đây chính là cơ hội, thách thức lớn để khẳng định thương hiệu hướng tới sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai.
Với tinh thần đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng đã thảo luận những vấn đề mang tính chiến lược của công ty trong thời gian tới và đã đạt được sự đồng thuận cao của các Cổ đông tham gia dự họp. Hội đồng cũng đã bầu bổ sung hai thành viên mới của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đây sẽ là cơ sở vững chắc giúp Hội đồng quản trị công ty trèo lái con thuyền Đạt Phương vượt qua khó khăn, vươn cao tầm mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

1.Đoàn chủ tịch (kể từ trái qua): Ông Phạm Kim Châu – PTGĐ; ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Văn Phi – Trưởng ban kiểm soát.

2.Ông Lương Minh Tuấn đọc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2012 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2013

3.Đại hội thống nhất bầu bổ sung 2 thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016

4.Hai thành viên của Ban kiểm soát mới: ông Đinh Gia Nội (Kế toán trưởng Cty CP Sông Bung, bên trái) và ông Hà Song Bình (phó phòng QLDA, bên phải)

5.Cổ đông đưa ra câu hỏi và đóng góp ý kiến

6.Hình ảnh tại đại hội

Chia sẻ bài viết:

Công bố thông tin về việc vay vốn, bảo lãnh tại NH TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long
Xem thêm
13/11/2018

Điều chỉnh tăng vốn góp và cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp vào Công ty cổ phần 30-4 Quảng Ngãi.

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc Điều chỉnh tăng vốn góp và cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp vào Công ty cổ phần 30-4 Quảng Ngãi.
Xem thêm
09/10/2018

Thành lập ban An toàn và quản lý chất lượng (ban QC)

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc thành lập ban An toàn và quản lý chất lượng (ban QC)
Xem thêm
01/10/2018

Điều chỉnh tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc Điều chỉnh tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An
Xem thêm
27/09/2018