Ngày 13/4/2013 vừa qua, Công ty cổ phần Đạt Phương đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2013 tại Trung tâm hội nghị quốc gia. Đại hội đã được tổ chức trong không khí trang trọng, tập trung, trọng tâm và đã đạt được nhiều định hướng chung quan trọng của công ty trong thời gian tới…
Năm 2012 khép lại với bối cảnh của nền kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đã ảnh xấu tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Đứng trước bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, trên cơ sở 11 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp, Hội đồng quản trị của công ty xác định đây chính là cơ hội, thách thức lớn để khẳng định thương hiệu hướng tới sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai.
Với tinh thần đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng đã thảo luận những vấn đề mang tính chiến lược của công ty trong thời gian tới và đã đạt được sự đồng thuận cao của các Cổ đông tham gia dự họp. Hội đồng cũng đã bầu bổ sung hai thành viên mới của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đây sẽ là cơ sở vững chắc giúp Hội đồng quản trị công ty trèo lái con thuyền Đạt Phương vượt qua khó khăn, vươn cao tầm mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

1.Đoàn chủ tịch (kể từ trái qua): Ông Phạm Kim Châu – PTGĐ; ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Văn Phi – Trưởng ban kiểm soát.

2.Ông Lương Minh Tuấn đọc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2012 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2013

3.Đại hội thống nhất bầu bổ sung 2 thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016

4.Hai thành viên của Ban kiểm soát mới: ông Đinh Gia Nội (Kế toán trưởng Cty CP Sông Bung, bên trái) và ông Hà Song Bình (phó phòng QLDA, bên phải)

5.Cổ đông đưa ra câu hỏi và đóng góp ý kiến

6.Hình ảnh tại đại hội

Chia sẻ bài viết:

Kiến trúc sư nội thất

Công ty cổ phần Đạt Phương là một Doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực thi công các công trình hạ tầng giao thông, khu đô thị và là nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Là thành viên TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam - VNR500 (liên tiếp trong 3 năm từ 2016 đến nay) và bề dày phát triển 17 năm, Công ty đang chú trọng phát triển trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các khu đô thị tại Việt Nam. Vì vậy, để bổ sung nhân sự đạt được các mục tiêu phát triển trong lĩnh vực này, Công ty chúng tôi cần tuyển dụng vị trí nhân sự cụ thể như sau:
Xem thêm
17/05/2019

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Xem thêm
16/05/2019

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Xem thêm
16/05/2019

Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và có liên quan người nội bộ - Lương Thị Cường

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và có liên quan người nội bộ - Lương Thị Cường
Xem thêm
08/05/2019