Ngày 13/4/2013 vừa qua, Công ty cổ phần Đạt Phương đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2013 tại Trung tâm hội nghị quốc gia. Đại hội đã được tổ chức trong không khí trang trọng, tập trung, trọng tâm và đã đạt được nhiều định hướng chung quan trọng của công ty trong thời gian tới…
Năm 2012 khép lại với bối cảnh của nền kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đã ảnh xấu tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Đứng trước bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, trên cơ sở 11 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp, Hội đồng quản trị của công ty xác định đây chính là cơ hội, thách thức lớn để khẳng định thương hiệu hướng tới sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai.
Với tinh thần đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng đã thảo luận những vấn đề mang tính chiến lược của công ty trong thời gian tới và đã đạt được sự đồng thuận cao của các Cổ đông tham gia dự họp. Hội đồng cũng đã bầu bổ sung hai thành viên mới của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đây sẽ là cơ sở vững chắc giúp Hội đồng quản trị công ty trèo lái con thuyền Đạt Phương vượt qua khó khăn, vươn cao tầm mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

1.Đoàn chủ tịch (kể từ trái qua): Ông Phạm Kim Châu – PTGĐ; ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Văn Phi – Trưởng ban kiểm soát.

2.Ông Lương Minh Tuấn đọc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2012 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2013

3.Đại hội thống nhất bầu bổ sung 2 thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016

4.Hai thành viên của Ban kiểm soát mới: ông Đinh Gia Nội (Kế toán trưởng Cty CP Sông Bung, bên trái) và ông Hà Song Bình (phó phòng QLDA, bên phải)

5.Cổ đông đưa ra câu hỏi và đóng góp ý kiến

6.Hình ảnh tại đại hội

Chia sẻ bài viết:

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi TPDN-DPG_BOND2017 từ 01/01/2018 đến 31/12/2018

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi TPDN-DPG_BOND2017 từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
Xem thêm
17/01/2019

Khánh thành thủy điện Sơn Trà 1A và 1B

Ngày 4/1, Chủ đầu tư CTCP 30/4 Quảng Ngãi, công ty con của CTCP Đạt Phương cùng các nhà thầu đã khánh thành dự án thủy điện Sơn Trà 1A và Sơn Trà 1B. Đây là 2 nhà máy thủy điện bậc thang trên sông Đăk sê lô, thuộc địa phận hai huyện Sơn Hà và Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.
Xem thêm
05/01/2019

DPG CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ

DPG CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ
Xem thêm
28/12/2018

Công bố thông tin về giao dịch với giá trị trên 10% tông tài sản của công ty tại BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét

Công bố thông tin về giao dịch với giá trị trên 10% tông tài sản của công ty tại BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét
Xem thêm
26/12/2018