Ngày 15 tháng 04 năm 2012 vừa qua, Công ty cổ phần Đạt Phương đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia với sự tham gia đông đảo của các chủ đầu tư và cổ đông của công ty.

1. Hình ảnh tại Đại hội

Tại Đại hội, thay mặt cho Hội đồng quản trị, ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT đã đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

2. Ông Lương Minh Tuấn trình bày báo cáo tại Đại hội

Báo cáo nêu rõ năm 2011 là một năm nên kinh tế toàn cầu và trong nước biến đổi theo chiều hướng xấu. Từ cuộc khủng hoảng nợ công tại nền kinh tế lớn của Liên minh Châu Âu, đến lạm phát tăng cao tại Việt Nam và chính sách kìm hãm lạm phát của Chính Phủ. Một trong những biện pháp kìm chế lạm phát là thắt chặt đầu tư công, điều chỉnh lãi xuất cho vay của hệ thống ngân hàng dẫn đến tình hình kinh tế trong nước lại càng khó khăn đặc biệt với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng cơ bản như Đạt Phương. Xác định khủng hoảng là khó khăn những cũng là cơ hội, và bằng những chiến lược linh hoạt, tập trung, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo công ty đã giúp Công ty cổ phần Đạt Phương tiếp tục giữ khẳng định vị thế, xây dựng được hình ảnh thương hiệu tốt trong lĩnh vực xây lắp.

Theo đánh giá trong báo cáo, năm 2012 tiếp tục là một không nhiều khả quan của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là 6 tháng đầu năm, đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi do cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nhất là doanh nghiệp xây dựng. Nhưng với nội lực của Công ty, bằng những chính sách linh hoạt, phù hợp cho từng gia đoạn, công ty vẫn tự tin và lạc quan thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 đã đề ra.

3. Ông Vũ Văn Phi đại diện ban kiểm soát đọc báo cáo Ban kiểm soát

Trong báo cáo của Ban kiểm soát nếu rõ những hoạt động kinh doanh hiệu quả của công ty thông qua mỗi công trình, dự án đầu tư trong điều kiện nền kinh tế ảm đạm của năm 2011 và cũng là tạo tiền đề cho một năm 2012 hoạt động sản xuât kinh doanh tiếp tục dành được nhiều triển vọng với những bước định hướng đã được xác thực đó.

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Phạm Kim Châu - Ủy viên HĐQT đọc “Tờ trình xin ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012” với các nội dung chính:

  1. Phân chia lợi nhuận năm 2011;
  2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
  3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán;
  4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4. Ông Phạm Kim Châu đọc tờ trình trước Đại hội.

Sau 4 giờ đồng hồ làm việc tập trung và nghiêm túc, Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp và đạt được sự đồng thuận cao cho những nội dung trong tâm.

Chia sẻ bài viết:

Kiến trúc sư nội thất

Công ty cổ phần Đạt Phương là một Doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực thi công các công trình hạ tầng giao thông, khu đô thị và là nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Là thành viên TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam - VNR500 (liên tiếp trong 3 năm từ 2016 đến nay) và bề dày phát triển 17 năm, Công ty đang chú trọng phát triển trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các khu đô thị tại Việt Nam. Vì vậy, để bổ sung nhân sự đạt được các mục tiêu phát triển trong lĩnh vực này, Công ty chúng tôi cần tuyển dụng vị trí nhân sự cụ thể như sau:
Xem thêm
17/05/2019

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Xem thêm
16/05/2019

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Xem thêm
16/05/2019

Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và có liên quan người nội bộ - Lương Thị Cường

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và có liên quan người nội bộ - Lương Thị Cường
Xem thêm
08/05/2019