Ngày 29/8/2018, Công ty cổ phần Đạt Phương cùng liên danh trúng gói thầu số 07: Xây dựng lắp đặt các hạng mục công trình nút giao và di chuyển hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Nam cầu Bính. Tổng giá trị gói thầu lên tới hơn 900 tỷ đồng với thời gian thực hiện 16 tháng.

 Đây là một công trình quan trọng trong kế hoạch cải thiện điều kiện giao thông tại cửa ngõ phía bắc của thành phố Hải Phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối trong khu vực với Quốc lộ 5, 10 và khu đô thị Bắc sông Cấm trong tương lai. Ngoài ra công trình còn góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông tại vị trí giao đường sắt trong nút.


 Đây là một trong những bước quan trọng để hoàn thiện mạng lưới giáo thông thành phố Hải Phòng theo quy hoạch tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội của thành phố và các khu vực lân cận đồng thời phát triển trung tâm đô thị Hải Phòng khang trang hiện đại đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

Chia sẻ bài viết:

Điều chỉnh tăng vốn góp và cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp vào Công ty cổ phần 30-4 Quảng Ngãi.

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc Điều chỉnh tăng vốn góp và cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp vào Công ty cổ phần 30-4 Quảng Ngãi.
Xem thêm
09/10/2018

Thành lập ban An toàn và quản lý chất lượng (ban QC)

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc thành lập ban An toàn và quản lý chất lượng (ban QC)
Xem thêm
01/10/2018

Điều chỉnh tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc Điều chỉnh tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An
Xem thêm
27/09/2018

Công bố thông tin về vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Công bố thông tin về vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long
Xem thêm
20/09/2018