Ngày 29/8/2018, Công ty cổ phần Đạt Phương cùng liên danh trúng gói thầu số 07: Xây dựng lắp đặt các hạng mục công trình nút giao và di chuyển hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Nam cầu Bính. Tổng giá trị gói thầu lên tới hơn 900 tỷ đồng với thời gian thực hiện 16 tháng.

 Đây là một công trình quan trọng trong kế hoạch cải thiện điều kiện giao thông tại cửa ngõ phía bắc của thành phố Hải Phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối trong khu vực với Quốc lộ 5, 10 và khu đô thị Bắc sông Cấm trong tương lai. Ngoài ra công trình còn góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông tại vị trí giao đường sắt trong nút.


 Đây là một trong những bước quan trọng để hoàn thiện mạng lưới giáo thông thành phố Hải Phòng theo quy hoạch tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội của thành phố và các khu vực lân cận đồng thời phát triển trung tâm đô thị Hải Phòng khang trang hiện đại đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

Chia sẻ bài viết:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực thiện nhận cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng để thực thiện nhận cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Xem thêm
23/04/2019

Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Quyết định của hội động Quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018.
Xem thêm
23/04/2019

Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và có liên quan người nội bộ - Lương Tuấn Minh

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và có liên quan người nội bộ - Lương Tuấn Minh
Xem thêm
22/04/2019

Công bố thông tin BCTC và giải trình Quý 1 năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin BCTC và giải trình Quý 1 năm 2019
Xem thêm
19/04/2019