Ngày 16/01, CTCP Đạt Phương đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường với sự tham gia của 115 cổ đông, đại diện cho hơn 8,9 triệu cp, tương đương 75,77% vốn của Công ty.

Tại phiên họp, cổ đông đã nhất trí phương án phát hành khoảng 18,14 triệu cp thưởng theo tỷ lệ 153%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cp được nhận về 153 cp mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 181,4 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên 300 tỷ.

Ông Phạm Quang Bình – Tổng giám đốc phát biểu tại đại hội

Tại cuộc họp, Đạt Phương cũng có tờ trình về việc loại bỏ mã ngành 3510 (sản xuất truyền tải và phân phối điện, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện vận hành nhà máy thủy điện và sản xuất kinh doanh điện) khỏi đăng ký kinh doanh do trong số các lĩnh vực của nhóm ngành này có trường hợp bị hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Cổ đông bỏ phiếu thông qua nội dung tờ trình

Sau khi Đạt Phương không còn đăng ký mã ngành này, các công ty con vẫn có đăng ký tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thuỷ điện (như vẫn triển khai từ trước đến nay) và hợp nhất kết quả kinh doanh vào công ty mẹ. Các dự án thủy điện của công ty đều nằm ở những vị trí thuận tiện và thu được biên lợi nhuận cao.

Ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HDQT trả lời cổ đông

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao tất cả các nội dung Hội đồng quản trị trình tại Đại hội đã được thông qua. Đại hội đồng cổ đông bất thường Đạt Phương thành công tốt đẹp.

Chia sẻ bài viết:

Điều chỉnh tăng vốn góp và cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp vào Công ty cổ phần 30-4 Quảng Ngãi.

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc Điều chỉnh tăng vốn góp và cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp vào Công ty cổ phần 30-4 Quảng Ngãi.
Xem thêm
09/10/2018

Thành lập ban An toàn và quản lý chất lượng (ban QC)

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc thành lập ban An toàn và quản lý chất lượng (ban QC)
Xem thêm
01/10/2018

Điều chỉnh tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc Điều chỉnh tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An
Xem thêm
27/09/2018

Công bố thông tin về vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Công bố thông tin về vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long
Xem thêm
20/09/2018