Ngày 22/5/2018, Công ty cổ phần Đạt Phương đã chính thức niêm yết 29.999.962 cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), với mã chứng khoán là DPG.

Sau quá trình thẩm định, HOSE đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-SGDHCM ngày 9/5/2018 về việc niêm yết cổ phiếu cho Công ty cổ phần Đạt Phương với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 53.800 đồng/cổ phiếu và biên độ dao động giá là +/-20%.

Công ty cổ phần Đạt Phương thành lập năm 2002 do 6 cổ đông sáng lập với số vốn thực góp là 2,2 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động chính là đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy điện, thủy lợi, đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, khu đô thị… Sau 16 năm xây dựng và phát triển, hiện tại vốn điều lệ công ty đạt gần 300 tỷ đồng, trong những năm gần đây quy mô doanh thu của công ty đạt mức trên 1.000 tỷ đồng.

Năm 2017, doanh thu thuần DPG đạt 1.410 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 191 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2016. Năm 2018, công ty dự kiến đạt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.996 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Lợi nhuận ròng hợp nhất dự kiến đạt 189 tỷ đồng, tăng 20%.
Chia sẻ bài viết:

Kiến trúc sư

Hiện nay, Công ty cổ phần Đạt Phương đang triển khai đầu tư lĩnh vực bất động sản, nghỉ dưỡng cao cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự thực hiện lĩnh vực đầu tư, Công ty CP Đạt Phương cần tuyển dụng vị trí Kiến trúc sư như sau.
Xem thêm
18/02/2019

Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Xem thêm
14/02/2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
Xem thêm
30/01/2019

Chia sẻ một số thông tin trong báo cáo tài chính quý 4-2018 vừa được công bố.

DPG xin chia sẻ một số thông tin trong báo cáo tài chính quý 4-2018 vừa được công bố.
Xem thêm
23/01/2019