Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương

Công ty Cổ Phần Đạt Phương xin trân trọng thông báo tới các cổ đông của Công ty về việc "Hướng dẫn cơ bản về giao dịch chứng khoán, Thủ tục tại HSC, Địa điểm mở tài khoản, Và mở tài khoản lưu ký chứng khoán".

Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng.

Công ty CP Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:

  1. Thông báo về mở tài khoản và lưu ký chứng khoán
  2. Hướng dẫn hồ sơ mở tài khoản
  3. Hướng dẫn thủ tục tại HSC
  4. Hướng dẫn cơ bản về giao dịch chứng khoán
Chia sẻ bài viết:

Công bố thông tin về việc vay vốn, bảo lãnh tại NH TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long
Xem thêm
13/11/2018

Điều chỉnh tăng vốn góp và cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp vào Công ty cổ phần 30-4 Quảng Ngãi.

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc Điều chỉnh tăng vốn góp và cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp vào Công ty cổ phần 30-4 Quảng Ngãi.
Xem thêm
09/10/2018

Thành lập ban An toàn và quản lý chất lượng (ban QC)

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc thành lập ban An toàn và quản lý chất lượng (ban QC)
Xem thêm
01/10/2018

Điều chỉnh tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc Điều chỉnh tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An
Xem thêm
27/09/2018