Công bố thông tin ký hợp đồng dự án mới

19/07/2018
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc ký hợp đồng thực hiện gói thầu số XL02:
Xem thêm

DPG chính thức đưa gần 30 triệu cổ phiếu lên HOSE

Ngày 22/5/2018, Công ty cổ phần Đạt Phương đã chính thức niêm yết 29.999.962 cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), với mã chứng khoán là DPG.
Xem thêm
22/05/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sáng 7/4, CTCP Đạt Phương (UPCoM: DPG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.
Xem thêm
07/04/2018

Đạt Phương tổ chức thành công Đại Hội Cổ Đông bất thường 2018

Ngày 16/01, CTCP Đạt Phương đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường với sự tham gia của 115 cổ đông, đại diện cho hơn 8,9 triệu cp, tương đương 75,77% vốn của Công ty.
Xem thêm
16/01/2018

Công ty CP Đạt Phương công bố Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT

Ngày 03/10/2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Đạt Phương Chủ tịch HĐQT Lương Minh Tuấn đã chủ trì cuộc họp công bố và trao quyết định cho các chức danh Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT
Xem thêm
03/10/2017