CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC – ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

20/09/2018
Hiện nay, nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lao động, Công ty CP Đạt Phương cần tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tổ chức – định mức lao động như sau.
Xem thêm

Trưởng bộ phận Quản lý chất lượng (QC) - (Hết hạn)

Hiện nay, nhằm kiểm soát và đảm bảo chất lượng thi công công trình, Công ty CP Đạt Phương cần tuyển dụng vị trí Trưởng bộ phận Quản lý chất lượng như sau.
Xem thêm
22/08/2018

Kỹ sư điện nước (MEP) - (Hết hạn)

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty CP Đạt Phương cần tuyển dụng vị trí Kỹ sư điện nước như sau.
Xem thêm
22/08/2018