Ngày 12/09/2017, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đạt Phương và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Thăng Long đã ký hợp đồng tín dụng hạn mức năm 2017- 2018.
Tham dự lễ ký về phía Công ty cổ phần Đạt Phương có ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc; ông Phạm Kim Châu – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ; ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, TGĐ Công ty cổ phần Sông Bung; ông Lê Ngọc Hào – Phó TGĐ công ty; về phía Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – CN Thăng Long gồm có: ông Ngô Duy Chính – Tổng giám đốc Chi nhánh.
Ngay từ những ngày đầu thành lập năm 2003, Công ty cổ phần Đạt Phương đã bắt đầu đặt những giao dịch đầu tiên với BIDV chi nhánh Thăng Long thông qua việc mua sắm một số máy móc thiết bị thi công. Trải qua nhiều năm hợp tác và tạo dựng niềm tin kinh doanh, đến nay hầu hết các giao dịch lớn của Công ty cổ phần Đạt Phương đều thực hiện qua BIDV Chi nhánh Thăng Long (như trả lương cho CBCNV; giao dịch mua sắm các trang thiết bị; cung cấp tài chính cho các dự án xây lắp lớn…) và nâng tầm quan hệ lên thành đối tác chiến lược của nhau. Minh chứng cho điều đó chính là hạn mức tín dụng BIDV Chi nhánh Thăng Long cấp cho Công ty cổ phần Đạt Phương tăng trưởng qua các năm:


Để tiếp tục mối quan hệ hợp đối tác chiến lược của nhau trong thời gian tới Công ty cổ phần Đạt Phương và BIDV CN Thăng Long đã tiến hành ký hợp đồng tín dụng hạn mức năm 2017-2018 với hạn mức: 1200 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Đạt phương và BIDV Thăng Long ký hợp đồng hạn mức tín dụng 2017-2018
Bằng hợp đồng tín dụng hạn mức năm 2017-2018 này, Công ty cổ phần Đạt Phương đã trở thành đối tác lớn nhất của BIDV Chi nhánh Thăng Long. Và phát biểu tại lễ ký hợp đồng, ông Ngô Duy Chính – Giám đốc Chi nhánh đã đánh giá rất cao sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Công ty CP Đạt Phương, tin tưởng phương án mở rộng kinh doanh và khả năng tài chính. Cũng thông qua việc giám sát chặt chẽ nguồn vốn vay theo đúng nguyên tắc tài chính, BIDV Thăng Long một lần nữa khẳng định Đạt Phương là một trong những đối tác dử dụng nguồn vốn vay rất hiệu quả, đúng mục đích và khả năng sinh lời luôn ở mức cao. Đó chính là cơ sở để Công ty cổ phần Đạt Phương và BIDV Chi nhánh Thăng Long tiếp tục tin tưởng và từng bước nâng tầm mối quan hợp tác với nhau trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết:

Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
Xem thêm
26/05/2020

Công văn của UBCK nhà nước về việc kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công văn của UBCK nhà nước về việc kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
Xem thêm
26/05/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng HOSE

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng HOSE
Xem thêm
20/05/2020

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
Xem thêm
08/05/2020