< Trở lại

Tin doanh nghiệp

CBCNV Đạt Phương nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

09/03/2020

Hiện nay, tại Hà Nội và các tỉnh thành phố của Việt Nam tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Trên tinh thần bình tĩnh và thực hiện đúng các khuyến cáo được đưa ra của Bộ Y tế, toàn thể CBCNV Đạt Phương cùng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng suốt, sống và làm việc có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng.

Người Đạt Phương – Tinh thần Đạt Phương
Cùng chung tay đẩy lùi CORONAVIRUS (Covid-19).

 

< Trở lại