Hiện nay, tại Hà Nội và các tỉnh thành phố của Việt Nam tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Trên tinh thần bình tĩnh và thực hiện đúng các khuyến cáo được đưa ra của Bộ Y tế, toàn thể CBCNV Đạt Phương cùng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng suốt, sống và làm việc có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng.

Người Đạt Phương - Tinh thần Đạt Phương
Cùng chung tay đẩy lùi CORONAVIRUS (Covid-19).

Chia sẻ bài viết:

Công bố thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA Bình Dương

Công ty cổ cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA Bình Dương.
Xem thêm
01/07/2020

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
Xem thêm
22/06/2020

Công bố thông tin trúng thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình DA nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, TP Hội An

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin trúng thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình DA nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, TP Hội An.
Xem thêm
17/06/2020

Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn.

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn.
Xem thêm
05/06/2020