< Trở lại

Tin cổ đông

Công bố báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

27/04/2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc:
+ Công bố báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ.
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng.

Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:
1.Công bố báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ.

 

< Trở lại