Công bố thông tin trúng thầu gói thầu XL.01: Thi công đường dẫn phía Tiền Giang đoạn Km101+126-Km104+190 (bao gồm cầu Rạch Sơn, An Hữu và cầu Cạn)- Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin trúng thầu gói thầu XL.01: Thi công đường dẫn phía Tiền Giang đoạn Km101+126-Km104+190 (bao gồm cầu Rạch Sơn, An Hữu và cầu Cạn)- Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu.
Xem thêm
17/02/2020

Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Xem thêm
17/02/2020

Đạt Phương trúng thầu Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2

Ngày 12/02/2020, Bộ Giao Thông Vận Tải vừa có quyết định Công ty Cổ phần Đạt Phương (HOSE: DPG) là đơn vị trúng thầu Gói Thầu XL.01: Thi công đường dẫn phía Tiền Giang đoạn Km101 + 126-Km104+190 (bao gồm cầu Rạch Sơn, An Hữu và cầu Cạn), với giá trị trúng thầu là 590.28 tỷ đồng, thời gian thực hiện 24 tháng, là 1 trong 5 gói thầu xây lắp có quy mô lớn nhất trong dự án.
Xem thêm
17/02/2020

Giao cho Tổng Giám Đốc ký các hợp đồng thi công xây lắp có giá trị lớn hơn vốn điều lệ và thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ.

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Giao cho Tổng Giám Đốc ký các hợp đồng thi công xây lắp có giá trị lớn hơn vốn điều lệ và thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ.
Xem thêm
06/02/2020