Công bố thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA Bình Dương

Công ty cổ cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA Bình Dương.
Xem thêm
01/07/2020

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
Xem thêm
22/06/2020

Công bố thông tin trúng thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình DA nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, TP Hội An

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin trúng thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình DA nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, TP Hội An.
Xem thêm
17/06/2020

Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn.

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn.
Xem thêm
05/06/2020