Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.


Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:
1. Công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Chia sẻ bài viết:

Thông báo mất sổ chứng nhận cổ phần của Phạm Kim Châu và Võ Thị Phương Lâm

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Thông báo mất sổ chứng nhận cổ phần của Phạm Kim Châu và Võ Thị Phương Lâm
Xem thêm
25/06/2019

Ký phụ lục HĐ số 05 giữa Công ty cổ phần Đạt Phương và Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An về việc thi công xây dựng thuộc DA đầu tư XD nhà ở KĐT Võng Nhi.

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin ký phụ lục HĐ số 05 giữa Công ty cổ phần Đạt Phương và Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An về việc thi công xây dựng thuộc DA đầu tư XD nhà ở KĐT Võng Nhi
Xem thêm
14/06/2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Nguyễn Thị Quyên

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Nguyễn Thị Quyên
Xem thêm
14/06/2019

Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung
Xem thêm
04/06/2019