Ngày 18 tháng 4 năm 2010, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - Công ty cổ phần Đạt Phương đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Hà Nội) với sự tham gia đông đảo của các cổ đông và nhà đầu tư.

1. Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông

Tại Đại hội, thay mặt Hội đồng quản trị, ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT đã đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

2. Ông Lương Minh Tuấn đọc báo cáo tại Đại hội

Báo cáo nêu rõ năm 2009 thực sự là một năm nhiều thử thách, biến động, tuy nhiên trong khó khăn công ty cổ phần Đạt Phương vẫn giữ vững được vị thế, đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông 2009, tạo nên lợi nhuận chia sẻ cùng cổ đông và người lao động. Năm 2009 là một năm khó khăn về tài chính đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng giao thông, nguồn vốn vay hạn chế…tuy nhiên Hội đồng quản trị công ty cũng xác định đây là cơ hội để công ty khẳng định uy tín, thương hiệu doanh nghiệp trong bối cảnh các doanh nghiệp cùng ngành đang giảm sút năng lực do khó khăn về tài chính. Sự vươn lên và thành công trong giai đoạn này của công ty là một hình thức quảng bá, tiếp thị hiệu quả, đặc biệt đối với dự án cấp bách. Thực tế năm 2009 là một năm thành công của Đạt Phương trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu.

3. Ông Lương Minh Tuấn đọc báo cáo tại Đại hội

Báo cáo của Hội đồng quản trị cũng chỉ ra rằng bước vào năm 2010,  tình hình kinh tế sẽ khó khăn và khốc liệt hơn, vì vậy Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch và trình Đại hội đồng cổ đông những nhóm giải pháp về công tác điều hành sản xuất, quản trị nhân lực, tài chính, công nghệ, tiếp thị hình ảnh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp để hoàn thành kế hoạch đề ra.
Tuy nhiên, dù có nhiều khó khăn, thử thách nhưng với cấu trúc hệ thống quản trị rõ ràng, thị trường ổn định, uy tín ngày càng nâng cao và đội ngũ nhân lực quản lý trưởng thành đảm đương được vị trí của mình, cùng với những chính sách, cơ chế quản lý hợp lý chắc chắn công ty sẽ vượt qua khó khăn và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới để xây dựng thương hiệu Đạt Phương ngày càng lớn mạnh ở cả 3 miền đất nước, không phụ lòng uỷ thác của các cổ đông.
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009 do ông Đinh Gia Nội- Trưởng ban Kiểm soát trình bày: năm 2009, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định hiện hành của Nhà nước, điều lệ tổ chức hoạt động đối với các hoạt động của công ty. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội là chính xác so với sổ sách kế toán và số liệu kiểm tra thực tế. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai hoạt động xây lắp hiệu quả mang lại kết quả kinh doanh tốt, làm cho lợi nhuận của cổ đông và thu nhập người lao động tăng cao tuy nhiên hoạt động đầu tư cho đến thời điểm hiện tại chưa thu được nhiều lợi nhuận.

4. Chủ tịch đoàn điều hành phần thảo luận tại Đại hội

Ban kiểm soát cũng kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông có cơ chế thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc ngoài thù lao được hưởng để khuyến khích và ghi nhận thành quả trong năm vừa qua.

5. Ông Đinh Gia Nội đọc báo cáo Ban kiểm soát

Thay mặt Hội đồng quản trị ông Phạm Kim Châu- Ủy viên Hội đồng quản trị đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội với những nội dung sau:
  1. Phân chia lợi nhuận năm 2009.
  2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010
  3. Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng năm 2010.
  4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.
  5. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010
  6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2010.
  7. Tăng vốn điều lệ công ty.

6. Ông Phạm Kim Châu đọc tờ trình xin ý kiến Đại Hội

Sau phần thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành, quản lý công ty và phần biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội, Đại hội đã thông qua 7 nội dung theo tờ trình của Hội đồng quản trị và bầu bổ sung ông Hoàng Đức Tùng - Cổ đông công ty là thành viên mới của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2010 thay cho ông Trần Xuân Đức xin rút khỏi Ban kiểm soát vì lý do gia đình.

7.Ra mắt Ban kiểm soát mới

Đại hội đã thông qua biên bản và đó là cơ sở để ban hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Đạt Phương.
Sau 4 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội đã thành công tốt đẹp và kết thúc hồi 12h30 cùng ngày.

Tài liệu đính kèm:

1.Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Chia sẻ bài viết:

Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu và giải trình giao dịch của người nội bộ và có liên quan người nội bộ - Nguyễn Thị Quyên

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu và giải trình giao dịch của người nội bộ và có liên quan người nội bộ - Nguyễn Thị Quyên
Xem thêm
17/07/2019

Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2019.
Xem thêm
15/07/2019

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019
Xem thêm
15/07/2019

Thành lập Ban quản lý dự án Bình Dương và bổ nhiệm Giám đốc Ban

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin thành lập Ban quản lý dự án Bình Dương và bổ nhiệm Giám đốc Ban.
Xem thêm
12/07/2019