Ngày 9 tháng 4 năm 2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 - Công ty cổ phần Đạt Phương đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Hà Nội) với sự tham gia đông đảo của các cổ đông và nhà đầu tư.

1. Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông

Tại Đại hội, thay mặt Hội đồng quản trị, ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT đã đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

2. Ông Lương Minh Tuấn đọc báo cáo tại Đại hội

Báo cáo nêu rõ năm 2010 thực sự là một năm nhiều thử thách, biến động, lạm phát, giá tiêu dùng, vật tư tăng cao, tuy nhiên trong khó khăn công ty cổ phần Đạt Phương vẫn giữ vững được vị thế, đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông 2011, tạo nên lợi nhuận chia sẻ cùng cổ đông và người lao động. Năm 2010 là một năm khó khăn về tài chính đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng giao thông, nguồn vốn vay hạn chế, thắt chặt,….tuy nhiên Hội đồng quản trị công ty cũng xác định đây là cơ hội để công ty khẳng định uy tín, thương hiệu doanh nghiệp trong bối cảnh các doanh nghiệp cùng ngành đang giảm sút năng lực do khó khăn về tài chính. Sự vươn lên và thành công trong giai đoạn này của công ty là một hình thức quảng bá, tiếp thị hiệu quả, đặc biệt đối với dự án cấp bách. Thực tế năm 2010 là một năm thành công của Đạt Phương trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu.

3. Ông Lương Minh Tuấn đọc báo cáo tại Đại hội

Báo cáo của Hội đồng quản trị cũng chỉ ra rằng bước vào năm 2011  tình hình kinh tế sẽ khó khăn và khốc liệt hơn, vì vậy Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch và trình Đại hội đồng cổ đông những nhóm giải pháp về công tác điều hành sản xuất, đầu tư và kinh doanh.

Tuy nhiên, dù có nhiều khó khăn, thử thách nhưng với cấu trúc hệ thống quản trị rõ ràng, thị trường ổn định, uy tín ngày càng nâng cao và đội ngũ nhân lực quản lý trưởng thành đảm đương được vị trí của mình, cùng với những chính sách, cơ chế quản lý hợp lý, chắc chắn công ty sẽ vượt qua khó khăn và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới để xây dựng thương hiệu Đạt Phương ngày càng lớn mạnh ở cả 3 miền đất nước, không phụ lòng uỷ thác của các cổ đông.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 do ông Đinh Gia Nội- Trưởng ban Kiểm soát trình bày: năm 2010, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định hiện hành của Nhà nước, điều lệ tổ chức hoạt động đối với các hoạt động của công ty. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội là chính xác so với sổ sách kế toán và số liệu kiểm tra thực tế. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai hoạt động xây lắp hiệu quả mang lại kết quả kinh doanh tốt, làm cho lợi nhuận của cổ đông và thu nhập người lao động tăng cao.

4. Chủ tịch đoàn điều hành phần thảo luận tại Đại hội

Ban kiểm soát cũng kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông có cơ chế thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc ngoài thù lao được hưởng để khuyến khích và ghi nhận thành quả trong năm vừa qua.

5. Ông Đinh Gia Nội đọc báo cáo Ban kiểm soát

Thay mặt Hội đồng quản trị ông Phạm Kim Châu- Ủy viên Hội đồng quản trị đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội với những nội dung sau:
  1. Phân chia lợi nhuận năm 2010.
  2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011
  3. Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng năm 2011.
  4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.
  5. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011
  6. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016.
  7. Tăng vốn điều lệ công ty.

6. Ông Phạm Kim Châu đọc tờ trình xin ý kiến Đại Hội

Sau phần thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành, quản lý công ty, Đại hội đã bỏ phiếu thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội. 
Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016.
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên:
- Ông Lương Minh Tuấn- Tổng GĐ Công ty CP Đạt Phương;
- Ông Phạm Kim Châu- Giám đốc Công ty TNHH MTV Đạt Phương 1;
- Ông Nguyễn Xuân Hoạt- Giám đốc Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn;
- Ông Trần Anh Tuấn- Giám đốc BĐH Sông Bung 6, Phó TGĐ công ty;
- Bà Lương Thị Thanh- Cổ đông công ty.

7. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới bao gồm 3 thành viên:
- Ông Vũ Văn Phi- Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Đạt Phương 1- cổ đông công ty;
- Ông Đỗ Mạnh Hùng- Trưởng phòng KHĐT- Công ty CP Sông Bung- cổ đông công ty;
- Bà Đỗ Thị Thu- Phó phòng TCKT- Công ty CP Đạt Phương- cổ đông công ty.

8. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016

Đại hội đã thông qua biên bản và đó là cơ sở để ban hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đạt Phương.
Sau 5 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội đã thành công tốt đẹp và kết thúc hồi 1h30 cùng ngày.
Chia sẻ bài viết:

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Lương Thị Thanh

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Lương Thị Thanh
Xem thêm
14/08/2019

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp-DPG_BOND2017

Công ty cổ phần Đạt (DPG) công bố thông tin báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp-DPG_BOND2017
Xem thêm
30/07/2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019.
Xem thêm
26/07/2019

Kỹ sư xây dựng dân dụng

Công ty cổ phần Đạt Phương là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thi công các công trình giao thông với hơn 17 năm kinh nghiệm và quy mô doanh thu >2000 tỷ đồng/năm (TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam - VNR500) đang không ngừng phát triển, chuyển mình mạnh mẽ sang các lĩnh vực đầu tư các dự án thuỷ điện, bất động sản. Để bổ sung nhân sự cho hoạt động thi công các công trình bất động sản, cơ sở hạ tầng sắp tới, Chúng tôi cần tuyển vị trí kỹ sư xây dựng dân dụng như sau
Xem thêm
22/07/2019