Ngày 29/8/2018, Công ty cổ phần Đạt Phương cùng liên danh trúng gói thầu số 07: Xây dựng lắp đặt các hạng mục công trình nút giao và di chuyển hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Nam cầu Bính. Tổng giá trị gói thầu lên tới hơn 900 tỷ đồng với thời gian thực hiện 16 tháng.

 Đây là một công trình quan trọng trong kế hoạch cải thiện điều kiện giao thông tại cửa ngõ phía bắc của thành phố Hải Phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối trong khu vực với Quốc lộ 5, 10 và khu đô thị Bắc sông Cấm trong tương lai. Ngoài ra công trình còn góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông tại vị trí giao đường sắt trong nút.


 Đây là một trong những bước quan trọng để hoàn thiện mạng lưới giáo thông thành phố Hải Phòng theo quy hoạch tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội của thành phố và các khu vực lân cận đồng thời phát triển trung tâm đô thị Hải Phòng khang trang hiện đại đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

Chia sẻ bài viết:

Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu và giải trình giao dịch của người nội bộ và có liên quan người nội bộ - Nguyễn Thị Quyên

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu và giải trình giao dịch của người nội bộ và có liên quan người nội bộ - Nguyễn Thị Quyên
Xem thêm
17/07/2019

Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2019.
Xem thêm
15/07/2019

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019
Xem thêm
15/07/2019

Thành lập Ban quản lý dự án Bình Dương và bổ nhiệm Giám đốc Ban

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin thành lập Ban quản lý dự án Bình Dương và bổ nhiệm Giám đốc Ban.
Xem thêm
12/07/2019