< Trở lại

Tin doanh nghiệp

Đạt Phương tổ chức thành công Đại Hội Cổ Đông bất thường 2018

16/01/2018

NGÀY 16/01, CTCP ĐẠT PHƯƠNG ĐÃ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VỚI SỰ THAM GIA CỦA 115 CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CHO HƠN 8,9 TRIỆU CP, TƯƠNG ĐƯƠNG 75,77% VỐN CỦA CÔNG TY.

Tại phiên họp, cổ đông đã nhất trí phương án phát hành khoảng 18,14 triệu cp thưởng theo tỷ lệ 153%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cp được nhận về 153 cp mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 181,4 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên 300 tỷ.

Ông Phạm Quang Bình – Tổng giám đốc phát biểu tại đại hội

Tại cuộc họp, Đạt Phương cũng có tờ trình về việc loại bỏ mã ngành 3510 (sản xuất truyền tải và phân phối điện, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện vận hành nhà máy thủy điện và sản xuất kinh doanh điện) khỏi đăng ký kinh doanh do trong số các lĩnh vực của nhóm ngành này có trường hợp bị hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Cổ đông bỏ phiếu thông qua nội dung tờ trình

Sau khi Đạt Phương không còn đăng ký mã ngành này, các công ty con vẫn có đăng ký tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thuỷ điện (như vẫn triển khai từ trước đến nay) và hợp nhất kết quả kinh doanh vào công ty mẹ. Các dự án thủy điện của công ty đều nằm ở những vị trí thuận tiện và thu được biên lợi nhuận cao.

Ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HDQT trả lời cổ đông

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao tất cả các nội dung Hội đồng quản trị trình tại Đại hội đã được thông qua. Đại hội đồng cổ đông bất thường Đạt Phương thành công tốt đẹp.

< Trở lại