Cầu C16

Tổng quan

Tuyến dường số 2 (trong đó có cầu C16) trong Khu kinh tế Định An để phục vụ cho hai phân khu nói trên là thật sự cần thiết trong giai đoạn đầu. Về lâu dài hai tuyến đường này cẩn tiếp tục đầu tư hoàn thiện để cùng với các trục đường khác tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh phục vụ cho việc vận chuyển hàng hoá trong toàn bộ Khu kinh tế Định An.

Thông tin chi tiết
Tên dự án: Cầu C16
Địa điểm: Trà Vinh
Quy mô: 318 tỷ
Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh
Loại hình: