Cầu Hà Tân

Tổng quan

Đang cập nhật……

Thông tin chi tiết
Tên dự án: Cầu Hà Tân
Địa điểm: Quảng Nam
Quy mô: Cầu dầm giản đơn BTCT DƯL 7 nhịp I33, Lc=238,40m
Chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Duy Xuyên
Loại hình: Cầu giao thông