Cầu Văn Úc (Hải Phòng)

Tổng quan

Cầu vượt qua sông Văn Úc có chiều dài gần 2km thuộc tuyến đường ven biển Việt Nam đoạn đi qua TP Hải Phòng và Thái Bình.

Thông tin chi tiết
Tên dự án: Cầu Văn Úc
Địa điểm: TP. Hải Phòng
Quy mô: Cầu BTCT DUL liên tục nhịp 80+130+80m
+ Mố trụ bằng BTCT trên hệ cọc khoan nhồi D=1,2m-:-1,5m.
Chủ đầu tư: Tổng công ty xây dựng số 1 – CC1
Loại hình: Cầu Giao Thông