Khu đô thị Bình Dương

Tổng quan

– Mức đầu tư: 4647,2 tỷ đồng – Diện tích: 183 ha – Pháp lý: 1/500; Chấp thuận chủ trương đầu tư; – Tiến độ hoàn thành: Đang giải phóng mặt bằng

Thông tin chi tiết
Tên dự án: Khu đô thị Bình Dương
Địa điểm: HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM
Quy mô: 4647,2 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đạt Phương
Loại hình: Bất động sản