Thủy điện Sơn Trà 1

Tổng quan

Khu vực dự án thủy điện Sơn Trà 1 nằm ở miền núi phía Tây tỉnh quảng Ngãi. Dân cư sinh sống trong khu vực chủ yếu là đồng bào dân tộc Xê Đăng, sinh sống bằng nông nghiệp, săn bắn, đời sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong khu vực xây dựng công trình và vùng hồ không có dân sinh sống. Tuyến công trình nằm trên đoạn sông hẹp, 2 bờ dốc, lòng sông và bờ sông lộ đá gốc cứng chắc.

Thông tin chi tiết
Tên dự án: Thủy điện Sơn Trà 1
Địa điểm: Quảng Nam
Quy mô:  2145 tỷ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi
Loại hình: