Thủy điện Sơn Trà 1B

Tổng quan

Dự án thủy điện Sơn Trà 1 là công trình thủy điện lớn thứ 2 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được xây dựng trên địa bàn xã Sơn Lập (Sơn Tây) và xã Sơn Kỳ (Sơn Hà) tổng vốn đầu tư dự án 2.145 tỷ đồng, quy mô công trình gồm 2 nhà máy: Thủy điện Sơn Trà 1A và Thủy điện Sơn Trà 1B. với công suất 60MW (mỗi nhà máy 30MW), tổng sản lượng điện bình quân hàng năm gần 220 triệu kWh. Nhà máy vận hành góp phần bổ sung thêm nguồn điện năng cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời tăng mức đóng góp ngân sách, góp phần tăng trưởng kinh tế Quảng Ngãi. Tuy nhiên chủ đầu tư cần thực hiện tốt các quy trình vận hành hồ chứa đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt để góp phần giảm lũ cho vùng hạ du trong mùa lũ, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, cũng như tích cực tham gia nhiều chương trình xã hội vì cộng đồng do địa phương phát động

Thông tin chi tiết
Tên dự án: Thủy điện Sơn Trà 1B
Địa điểm: Quảng Ngãi
Quy mô:  30MW
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi
Loại hình: Công trình thủy điện