Nhà máy Thủy điện Sơn Trà 1C

Tổng quan

Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1C được xây dựng trên địa bàn huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi, với công suất 9MW dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2021. Nhà máy vận hành góp phần bổ sung thêm nguồn điện năng cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời tăng mức đóng góp ngân sách, góp phần tăng trưởng kinh tế Quảng Ngãi. Tuy nhiên chủ đầu tư cần thực hiện tốt các quy trình vận hành hồ chứa đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt để góp phần giảm lũ cho vùng hạ du trong mùa lũ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, cũng như tích cực tham gia nhiều chương trình xã hội vì cộng đồng do địa phương phát động

Thông tin chi tiết
Tên dự án: Nhà máy Thủy điện Sơn Trà 1C
Địa điểm: Quảng Ngãi
Quy mô: 9MW
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi
Loại hình: Công trình thủy điện