Tuyến tránh thành phố Sóc Trăng

Tổng quan

Nằm trong Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ km 2118+600 đến km 2127+320,75, tuyến tránh thành phố Sóc Trăngược khởi công từ tháng 2/2015. Công trình đã góp phần rất lớn cho việc đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn vẻ mỹ quan, trật tự đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh.

Thông tin chi tiết
Tên dự án: Tuyến tránh thành phố Sóc Trăng
Địa điểm: Sóc Trăng
Quy mô:
  • Đường cấp II đồng bằng, Vtk=80km/h, B nền =12m
  • Quy mô 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ
  • Mặt đường BTNN
  • Kết cấu nhịp giản đơn, L=24,54-33,0m
  • Mố trụ BTCT trên hệ cọc BTCT DƯL 45x45cm
  • Thi công xử lý nền đất yếu bằng cọc xi măng đất, hệ thống thoát nước bằng cống tròn, cống hộp
Chủ đầu tư: Công ty TNHH B.O.T Quốc lộ 1 Sóc Trăng
Loại hình: Đường cấp II đồng bằng