Ngày 7/9/2012 tại đầu cầu Bến Thủy II (Bên bờ Hà Tĩnh) Bộ GTVT đã long trọng tổ chức Lễ Thông Xe cầu Bến Thủy II. Dự án xây dựng cầu Bến Thủy II được khởi công từ đầu năm 2010 với tổng giá trị trên 1.200 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư.
Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhất là trong giai đoạn cắt giảm đầu tư công nên công trình bị thiếu vốn nghiêm trọng; mặt khác do bị ảnh hưởng của 2 trận lũ lụt vào năm 2010 và 2011 nên các đơn vị thi công ở dự án này đều gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai.
Cùng nằm trong đảm nhận thi công dự án, Công ty cổ phần Đạt Phương đảm nhận phần Xây dựng cầu dẫn từ Trụ T8 đến trụ T15 (không bao gồm trụ T8 và T15), Công ty cũng đã gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn thi công nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ GTVT, của 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, các đơn vị thi công đã giúp các đơn vị thi công vượt qua khó khăn, thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Công ty cổ phần Đạt Phương đảm nhận thi công - Xây dựng cầu dẫn từ Trụ T8 đến trụ T15 (không bao gồm trụ T8 và T15) và thiết kế bản vẽ thiết kế thi công.
Việc sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Bến Thủy II không những đáp ứng phát triển KT-XH, thêm một nhịp cầu nối những bờ vui nữa giữa hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh bên dòng sông Lam lịch sử.


(Một số hình ảnh lễ thông xe cầu Bến Thủy II - Nghệ An)

Chia sẻ bài viết:

Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
Xem thêm
26/05/2020

Công văn của UBCK nhà nước về việc kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công văn của UBCK nhà nước về việc kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
Xem thêm
26/05/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng HOSE

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng HOSE
Xem thêm
20/05/2020

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
Xem thêm
08/05/2020