Liên danh 6 nhà thầu bao gồm Công ty CP Đạt Phương, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xây dựng Long Phụng, Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh và Công ty CP Thành Đạt đã được Chủ đầu tư lựa chọn đảm nhận thi công gói thầu số 14 với tổng giá trị hợp đồng là 765,682 tỷ đồng và thời gian thực hiện hợp đồng là 1.100 ngày.

Dự án đê chắn sóng là dự án hạ tầng kỹ thuật quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư trong tương lai, giúp gia tăng thời lượng khai thác cảng và có vai trò chắn sóng và tạo sự ổn định cho tàu thuyền lưu thông qua cảng.
Ngày 20/12/2017, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký hợp đồng Gói thầu số 14 “Toàn bộ phần thi công xây dựng thuộc Dự án Đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 1, tỉnh Thừa Thiên Huế” với Liên Danh Nhà Thầu ĐP-LCC-ĐT-LP-ML-TĐ 
Chia sẻ bài viết:

Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
Xem thêm
26/05/2020

Công văn của UBCK nhà nước về việc kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công văn của UBCK nhà nước về việc kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
Xem thêm
26/05/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng HOSE

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng HOSE
Xem thêm
20/05/2020

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
Xem thêm
08/05/2020