Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin:
+ Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng.

Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:
1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Chia sẻ bài viết:

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2020

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2020
Xem thêm
02/07/2020

Công bố thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA Bình Dương

Công ty cổ cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA Bình Dương.
Xem thêm
01/07/2020

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
Xem thêm
22/06/2020

Công bố thông tin trúng thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình DA nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, TP Hội An

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin trúng thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình DA nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, TP Hội An.
Xem thêm
17/06/2020