BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Đạt Phương xin gửi đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm về – Báo cáo thường niên và quản trị của các năm được tổng hợp lại. Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm.

No Title Ngày đăng File Dowload
1 Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2018 12/06/2018 DownLoad File
2 Báo cáo quản trị năm 2018 DownLoad File
3 Báo cáo thường niên năm 2018 DownLoad File