CBTT trúng thầu gói XL01: nút giao Vĩnh Hảo và tuyến nối QL1

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin:
– Công bố thông tin trúng thầu gói thầu XL01: Thi công xây dựng đoạn Km134+000 – Km154+000, nút giao Vĩnh Hảo và tuyến nối QL1, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.

Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm

Công bố thông tin trúng thầu gói thầu XL01: Thi công xây dựng đoạn Km134+000 – Km154+000, nút giao Vĩnh Hảo và tuyến nối QL1, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.