< Trở lại

Tin doanh nghiệp

Thành lập ban An toàn và quản lý chất lượng (ban QC)

01/10/2018

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG
Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc thành lập ban An toàn và quản lý chất lượng (ban QC)
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.

Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:
1. Thành lập ban An toàn và quản lý chất lượng (ban QC)

< Trở lại