Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty CP Đạt Phương xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, được tổ chức vào ngày 18/04/2010.
Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết.
Công ty cổ phần Đạt Phương hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Hội nghị.
Trân trọng


Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:
1. Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
2. Mẫu giấy ủy Quyền

Chia sẻ bài viết:

Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu và giải trình giao dịch của người nội bộ và có liên quan người nội bộ - Nguyễn Thị Quyên

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu và giải trình giao dịch của người nội bộ và có liên quan người nội bộ - Nguyễn Thị Quyên
Xem thêm
17/07/2019

Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2019.
Xem thêm
15/07/2019

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019
Xem thêm
15/07/2019

Thành lập Ban quản lý dự án Bình Dương và bổ nhiệm Giám đốc Ban

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin thành lập Ban quản lý dự án Bình Dương và bổ nhiệm Giám đốc Ban.
Xem thêm
12/07/2019