Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty CP Đạt Phương xin trân thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009, quý cổ đông xem thông tin chi tiết file đính kèm.
Trân trọng,


Công ty cổ phần Đạt Phương

Tài liệu đính kèm:
1. Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009
2. Mẫu giấy đăng ký thông tin cổ đông

Chia sẻ bài viết:

Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
Xem thêm
26/05/2020

Công văn của UBCK nhà nước về việc kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Công văn của UBCK nhà nước về việc kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
Xem thêm
26/05/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng HOSE

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng HOSE
Xem thêm
20/05/2020

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
Xem thêm
08/05/2020