Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2015

Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2015
Xem thêm
08/04/2016

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương Công ty CP Đạt Phương xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết đại hội đồng cổ đông niên. Tất cả các tài liệu liên quan xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết. Trân trọng.
Xem thêm
04/04/2016

Tài liệu dành cho đại hội cổ đông năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đạt Phương Công ty CP Đạt Phương trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư công bố thông tin về tài liệu Báo cáo đại hội cổ đông năm 2016, Báo cáo kiểm soát năm 2016, Chương trình đại hội cổ đông Đạt Phương năm 2016
Xem thêm
25/03/2016

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Xem thêm
16/03/2016