Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

19/04/2010
Ngày 18 tháng 4 năm 2010, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - Công ty cổ phần Đạt Phương đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Hà Nội) với sự tham gia đông đảo của các cổ đông và nhà đầu tư.
Xem thêm

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Xem thêm
02/04/2010

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2009

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2009
Xem thêm
25/03/2010

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Trần Quyết Thắng

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Trần Quyết Thắng
Xem thêm
16/03/2010

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009
Xem thêm
11/01/2010